• Hydroclean Advance diam. 4 cm round pz.10
  • Hydroclean Advance 4×8 cm pz.10
  • Hydroclean Advance diam. 5,5 cm round pz.10
  • Hydroclean Advance 7,5×7,5 cm pz.10
  • Hydroclean Advance 10X10 cm pz.10
  • Hydroclean cavity diam. 4 cm round pz.10